Editor: Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.
Výkonné redaktorky: RNDr. Michaela Dörnhöferová PhD., RNDr. Petra Švábová, PhD.

REDAKČNÁ RADA
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
     Univerzita Komenského v Bratislave, SR
Prof. RNDr. Jarmila Bernasovská, PhD.
     Prešovská univerzita v Prešove, SR
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
     Univerzita Komenského v Bratislave, SR
Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, PhD.
     Univerzita Karlova, Praha, ČR
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
     Univerzita Komenského v Bratislave, SR
Doc. RNDr. Eva Drozdová, PhD.
     Masarykova univerzita, Brno, ČR
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, PhD.
     Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.
     Akadémia Policajného zboru, Bratislava, SR
RNDr. Zuzana Obertová, PhD.
     Forensisches Institut Zürich, CH
RNDr. Alena Šefčáková, PhD.
     Slovenské národné múzeum, Bratislava, SR
RNDr. Petra Švábová, PhD.
     Univerzita Komenského v Bratislave, SR
Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.
     Univerzita Komenského v Bratislave, SR